Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / FSC- sertifiointi etenee mutta ei poista metsien suojelun tarvetta

FSC- sertifiointi etenee mutta ei poista metsien suojelun tarvetta

Luonto-Liitto tiedottaa 8.10.2010

Kansalaisjärjestöt ja metsäteollisuus ovat päässeet sopuun Suomeen sovitetusta kansainvälisen FSC- metsäsertifiointijärjestelmän vaatimustasosta. Ympäristöjärjestöt pitävät tänään sovittua Suomen FSC- standardia edistysaskeleena kohti parempaa metsätaloutta Suomessa. Järjestöt kuitenkin muistuttavat, ettei sertifioinnilla poisteta metsäluonnon suojelun pahinta puutetta: Suomessa on liian vähän hakkuilta suojeltuja metsiä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Nyt sovitun FSC- sertifioinnin myötä monia metsätalouden nykykäytäntöjä voidaan muuttaa paremmiksi. Esimerkkejä FSC-sertifioinnin mukaisen metsien käytön ekologisista eduista tavanomaiseen suomalaiseen metsätalouteen verrattuna ovat nykyistä laajemmat vesistöjen suojavyöhykkeet, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten lajien elinolosuhteiden säilyttäminen, suometsien ja lehtojen laaja-alaisempi huomioiminen sekä kesähakkuiden rajoittaminen eräillä tärkeillä lintualueilla. FSC- sertifioiduissa metsissä tunnustetaan nykyistä huomattavasti paremmin poroelinkeinon oikeudet saamelaisten kotiseutualueella, jota kautta myös suojelullisesti arvokkaita metsiä säästynee jatkossa hakkuilta.

Sertifiointistandardin lopputulos on kompromissi, ja esimerkiksi energiapuun ympäristövaikutusten huomioinnista ei oltu yksimielisiä. Neuvotteluissa ei myöskään päästy sopimukseen avohakkuiden laajamittaisesta rajoittamisesta. Avohakkuisiin perustuvan metsätalousmallin rinnalle on viime aikoina alettu vaatia enemmän vaihtoehtoja niin taloudellisista, sosiaalisista kuin ympäristösyistäkin.

Kasvullisista metsämaista Suomessa on suojeltu noin 5%. Ekologisen tutkimustiedon mukaan suojeltuna tulisi olla vähintään 10% metsämaista, ja suojelualueiden tulisi muodostaa laajoja, yhtenäisiä kokonaisuuksia. Meneillään olevat viralliset suojeluprosessit kuten Etelä-Suomen Metso-ohjelma ovat alimitoitettuja eivätkä lisää suojeltujen metsien määrää riittävästi.

Lisätiedot:

BirdLife Suomi, Keijo Savola 045-652 1974
Greenpeace, Matti Liimatainen 0400-346 329
Luonto-Liitto, Mari E. Niemi 050-322 4363
Suomen luonnonsuojeluliitto, Sini Eräjää 050-358 3838

Forest Stewardship Council (FSC) on riippumaton, taloudellista hyötyä tavoittelematon järjestö, joka on perustettu edistämään maailman metsien vastuuntuntoista käyttöä. Se on vapaaehtoinen metsästä peräisin olevien tuotteiden sertifiointijärjestelmä, jonka mukaan on sertifioitu yli 135 miljoonaa hehtaaria metsää 81 maassa. Suomen FSC-yhdistyksessä ovat edustettuina mm. StoraEnso, UPM, Metsäliitto, Saamelaisneuvosto, suurimmat ympäristöjärjestöt, Puu- ja erityisalojen liitto ja Kuluttajat ry.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,