Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Etelä-Suomen suot kaipaavat suojelua ja ennallistamista

Etelä-Suomen suot kaipaavat suojelua ja ennallistamista

Etelä-Suomen suot kaipaavat suojelua ja ennallistamista

Luonto-Liitto tiedottaa 11.4.2006

Luonto-Liiton mielestä Etelä-Suomen suoluonnon suojelua pitää lähivuosina tehostaa. Ojituksilta säästyneet suoalueet on huomioitava nykyistä paremmin metsätaloudessa ja muussa maankäytössä. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä: tarvitaan myös ojitettujen soiden laajamittaista palauttamista luonnontilaan eli ennallistamista.

Luonto-Liitto selvitti kesällä 2005 Uudellamaalla karttatarkastelun perusteella valittujen soiden ennallistamiskelpoisuutta. Kriteereinä selvitystyössä käytettiin pintakasvillisuuden muuttuneisuutta, silmämääräisesti arvioitua puuston tilaa sekä ojien kuntoa.

Selvityshankkeen päätekijä oli metsänhoitajaksi opiskeleva Markku Koskinen. Hän yllättyi positiivisesti selvityksen tuloksista:

- Tutkituista soista valtaosa oli muuttunut melko vähän. Eniten muuttuneita ja vaikeimmin ennallistettavia olivat korvet.

Luonto-Liiton selvitys osoitti myös sen, että vaikka korven vesitalous olisi muuttunut pahoin, voi se olla luonnonsuojelullisesti arvokas.

- Moniin ojitettuihin korpiin oli muodostunut huomattavasti lahopuuta. Myös elävä puusto muistutti luonnontilaisen kangasmetsän puustoa, Markku Koskinen sanoo.

Selvityksessä ilmeni, että monien, osin ojituksilla pilattujen uusmaalaisten suoalueiden palauttaminen luonnontilaan olisi melko helppoa. Jotkut täysin ojitetutkin suot olivat varsin vähän muuttuneita. On tärkeää huolehtia ainakin siitä, ettei näitä alueita tärvellä kunnostusojituksilla.

Etelä-Suomen soista on suojeltu vain pari prosenttia. Moni suojeltukin suo on osin ojitettu. Useimmiten on ojitettu soiden laidat, mikä on tuhonnut arvokkaat reunakorvet.

- Eteläistä suoluontoa on suojeltu aivan liian vähän, ja suojellutkin suot ovat muuttuneet. Tämä näkyy muun muassa suoperhosten huolestuttavana taantumisena ja alueellisena uhanalaistumisena. Lisäsuojelu ja ennallistaminen onkin välttämätöntä, Markku Koskinen muistuttaa.

Luonto-Liitto on esittänyt Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä Rannikon ja Häme-Uudenmaan metsäkeskuksille, että Uudenmaan ennallistamiskelpoiset suoalueet selvitettäisiin kattavasti. Kestävän metsätalouden rahoituslaki mahdollistaa ennallistamishankkeiden rahoittamisen. Myös kunnat ja kaupungit voisivat aktiivisesti selvittää, löytyykö niiden omistamilta mailta ennallistamiskelpoisia soita.

Vaikka selvityshanke koskikin vain Uuttamaata, Luonto-Liitto korostaa, että merkittäviä soiden lisäsuojelu- ja ennallistamistarpeita on koko Etelä-Suomessa, Oulun läänin länsiosassa ja Lounais-Lapissa.

Lisätiedot:
Markku Koskinen, p. 050 595 7275, markku.koskinen(at)luontoliitto.fi
Kuva-aineistoja selvityssoilta sekä viranomaisille tehty esitys löytyy osoitteesta http://www.luontoliitto.fi/metsa/suot/uusimaa/
http://www.luontoliitto.fi/metsa

kuuluu seuraaviin kategorioihin: