Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Etelä-Suomen metsistä suojeltava vähintään kymmenen prosenttia

Etelä-Suomen metsistä suojeltava vähintään kymmenen prosenttia

Luonto-Liitto tiedottaa 23.10.2007

Luonto-Liitto julkaisi tiistaina toimenpide-ehdotuksensa eteläsuomalaisen metsäluonnon ja eliölajiston pelastamiseksi. Sen mukaan Etelä-Suomeen tarvitaan nopeasti laaja metsiensuojeluverkosto, jotta elinympäristöjen kiihtyvä köyhtyminen ja suomalaiselle metsäluonnolle tyypillisten eliölajien katoaminen saadaan hidastumaan. Järjestö vaatii Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa valmistelevalta METSO-työryhmältä kunnollista suojeluohjelmaa, jonka tulokset todella myös näkyvät ja tuntuvat metsäluonnossa.

Suojeluohjelma vaatii onnistuakseen selkeät määrälliset ja ajalliset tavoitteet, huolellisen suunnittelun ja riittävän valtion rahoituksen. Aluksi olisi selvitettävä systemaattisesti, missä ovat suojelun kehittämisen kannalta arvokkaimmat metsäalueet. Varsinaiseen suojeluohjelman toteutukseen käytettävän rahamäärän pitäisi olla vuosittain noin 110 miljoonaa euroa. Tällä uusia suojelualueita saataisiin hankittua keskimäärin 3000 hehtaaria vuodessa.

- Etelä-Suomen metsistä on tiukasti suojeltu tällä hetkellä 1,8 %. Ekologian tutkijoiden mukaan osuuden pitäisi olla vähintään kymmenen prosenttia. Muutoin tulemme lähitulevaisuudessa menettämään satoja, mahdollisesti jopa tuhansia eliölajeja niille sopivien elinympäristöjen katoamisen vuoksi, muistuttaa Luonto-Liiton metsävastaava Risto Mustonen.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden suojelussa ovat viime aikoina korostuneet lähinnä maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvat, usein määräaikaiset suojelutoimet. Luonto-Liiton mukaan jatkossa on korostettava suojeluvelvoitetta, joka koskee kaikkia metsänomistajaryhmiä, niin valtiota, kuntia, seurakuntia, yhtiöitä kuin yksityisiäkin. Vastuu luonnon monimuotoisuudesta kun kuuluu perustuslainkin mukaan kaikille.

- Suomessa metsäyhtiöt ovat toiminnallaan vaikuttaneet merkittävästi metsien monimuotoisuuden heikkenemiseen. Yrityksillä on myös hallussaan mittava metsäomaisuus Etelä-Suomessa. On kohtuullista odottaa, että suuria voittoja tekevät yhtiöt myös suojelevat osan metsistään vastikkeetta. Sen ne sentään ovat suomalaiselle luonnolle velkaa, toteaa Mustonen.

Luonto-Liitto muistuttaa, että uusia suojelualueita tarvitaan kipeästi Etelä-Suomeen myös matkailun, virkistyksen, retkeilyn ja kouluopetuksen tarpeisiin.

Metsiensuojelu on nähtävä myös kulttuurisessa kontekstissa.

-Jos annamme Suomen keskeisimmän luontotyypin edelleen vain köyhtyä ja siihen kuuluvien lajien kadota, menetämme samalla peruuttamattomasti jotain oleellista myös kulttuurisesta identiteetistämme. Jos meillä ei ole tulevaisuudessa laajoja, metsätaloudelta ja rakentamiselta rauhoitettuja alueita, meiltä häviää ymmärrys siitä, kuinka metsäluonto luontaisesti toimii ja miltä se näyttää ilman ihmisen manipulointia. Silloin olemme joutuneet askeleen kauemmaksi luontoperustastamme.

Luonto-Liiton toimenpide-ehdotuksia Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden suojelemiseksi: www.luontoliitto.fi/metsa

 

Lisätiedot: Risto Mustonen, metsävastaava, gsm. 0400 687 856

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,