Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Etelä-Suomen metsät saivat omat verkkosivut

Etelä-Suomen metsät saivat omat verkkosivut

Etelä-Suomen metsät saivat omat verkkosivut

 

Luonto-Liitto, BirdLife Suomi, Greenpeace, Maan ystävät, Natur och Miljö ja Suomen luonnonsuojeluliitto tiedottavat 14.2.2006

 

Etelä-Suomen metsiensuojelun verkkosivut avattiin tänään ystävänpäivänä. Sivuilla kerrotaan eteläsuomalaisten metsien suojelun tarpeista ja mahdollisuuksista sekä esitellään 17 suojelematonta, luonto- tai virkistysarvoltaan tärkeää metsäkohdetta. Sivut on laadittu kuuden ympäristöjärjestön yhteistyönä.

 

Sivuston tarkoituksena on kertoa siitä, millaiset metsät ovat Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuudelle arvokkaita, sekä esitellä sellaisia luontokohteita ja aluekokonaisuuksia, joiden suojeluun on lähivuosina syytä ryhtyä.

 

Suojelua tarvitsevat esimerkkikohteet esitellään kartoin ja kuvin. Komeisiin metsämaisemiin mielivä löytää kohteisiin myös retkeilyohjeet. Noin puolet näistä metsistä on jo nykyisellään luontoarvoiltaan ja lajistoltaan edustavia, mutta useat laajemmista kohteista eli metsämantereista sisältävät kuitenkin merkittäviä määriä talousmetsiä ja ojitettuja soita. Niiden suojelussa keskeistä ovat erilaiset ennallistamistoimenpiteet.

 

Valtion, yhtiöiden tai yhteisöjen omistamien kohteiden osalta sivuilla kävijä voi vedota metsäkohteen säilyttämisen puolesta suoraan omistajiin. Näitä ovat mm. valtion metsiä hallinnoiva Metsähallitus, metsäyhtiö UPM-Kymmene sekä useat kunnat. Näin luontojärjestöt haluavat muistuttaa siitä, että tulevaisuuden metsiensuojelua voidaan edistää myös muiden kuin yksityisten metsänomistajien toimesta.

 

Metsäluonto on monimuotoisinta juuri eteläisessä Suomessa, eikä pelkästään Pohjois-Suomen metsiensuojelu auta suurta osaa uhanalaisesta metsälajistostamme. Tilanne on huolestuttava erityisesti siksi, että metsiin kohdistuvat käyttöpaineet ovat etelässä suuret. Suojelualueiden ulkopuolella hakkuut ovat voimakkaita ja kohdistuvat usein arvokkaimpiin metsiin, kuten vanhoihin kuusivaltaisiin metsiin. Myös rakentaminen uhkaa monia alueita.

 

Riittävän laajojen ja vetovoimaisten luontokohteiden suojeluverkosto mahdollistaa myös metsien monipuolisen virkistyskäytön. Lisäksi metsätalouden ja rakentamisen ulkopuolella säästettävät laajemmat luontokohteet auttavat luontomatkailuun suuntautuneita matkailuyrittäjiä. Tällaisten alueiden vähyys on tällä hetkellä yksi niistä syitä, joiden vuoksi luontomatkailun räjähdysmäisestä kasvusta on päässyt hyötymään lähinnä Lappi.

 

Verkkosivut ovat toteuttaneet Luonto-Liitto, BirdLife Suomi, Greenpeace, Maan ystävät, Natur och Miljö sekä Suomen luonnonsuojeluliitto.

 

Etelä-Suomen metsiensuojelun verkkosivut ovat osoitteessa:

www.etelasuomenmetsat.fi.

 

Lisätietoja:

- BirdLife Suomi: metsäryhmän puheenjohtaja Marcus Walsh, p. 0400 513 410, marcus.walsh(@)iki.fi

- Natur och Miljö: verksamhetsledare Bernt Nordman, tfn. 050 5250458, bernt.nordman(@)naturochmiljo.fi

- Suomen luonnonsuojeluliitto: metsäasiantuntija Harri Hölttä, p. 040 722 9224, holtta(@)sll.fi

- Luonto-Liitto: metsäasiantuntija Juho Kytömäki, p. 040 841 7501, juho.kytomaki(@)luontoliitto.fi

 

- www.etelasuomenmetsat.fi

- Luonto-Liiton metsäryhmä

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,