Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Barentsin alueen nuoret vaativat kestävää energiapolitiikkaa ja kestävää luonnonvarojen käyttöä

Barentsin alueen nuoret vaativat kestävää energiapolitiikkaa ja kestävää luonnonvarojen käyttöä

Nuoret vetoavat tänään maanantaina avoimella kirjeellä ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiseen

”Jos suomalaiset pitävät Barentsin alueen ongelmia tärkeinä, heidän pitäisi suhtautua niihin samalla vakavuudella kuin Suomen sisäisiin ongelmiin.” Näin vetoaa suomalaisiin Svetlana Kuznetsova Priroda i Molodezh (Luonto ja nuoret) –järjestöstä Murmanskista. Valtioiden välistä yhteistyötä kaivataan: Barentsin alueella ongelmat ovat yhteisiä.
Pohjoisen nuoret ympäristövaikuttajat kokoontuivat Bodøssä, Norjassa 18.- 21. lokakuuta. Norjan ulkoministeriön isännöimien Barents-päivien yhteydessä järjestetyssä konferenssissa keskusteltiin alueen ajankohtaisista ympäristöuhkista ja ympäristöongelmien mahdollisista ratkaisuista. Osanottajat tulivat ympäristöjärjestöistä Norjasta, Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä. Suomalaiset nuoret olivat muun muassa Luonto-Liitosta. Nuoret allekirjoittivat lopuksi yhteisen vetoomuksen, jossa vaaditaan päättäjiä toimiin alueen ympäristön puolesta.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen osallistuu tällä viikolla Barentsin alueen ympäristöministereiden tapaamiseen Moskovassa (Meeting of Environment Ministers of the Barents Euro-Arctic Council). Suomen kokousedustajat vetoavat nyt Tiilikaiseen, jotta tämä ajaisi Moskovassa nuorten esiin nostamia asioita. ”Puhdas ympäristö ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat pohjoisilla alueilla elinehtoja”, sanoo Hilla Hämäläinen, Suomen kokousedustaja ja 19-vuotias lukiolainen Oulusta. ”Me vetoomuksen allekirjoittajat tulemme samalta pohjoiselta alueelta, neljästä eri maasta. Yhdessä meillä on paljon tietämystä Barentsin alueen ympäristöongelmista ja myös näkemystä siitä, miten ne voidaan ratkaista. Siksi meitä kannattaa kuunnella.”

Nuoret vaativat vetoomuksessaan fossiilisista polttoaineista luopumista ja uusiutuvan energian tukemista. Riippumattomuus fossiilisista polttoaineista voidaan vetoomuksen mukaan saavuttaa vuoteen 2020 mennessä ilman ydinvoimaa ja suuria vesivoimahankkeita. Nuoret vaativat myös Barentsin alueen uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kestäväksi. Laittomat hakkuut Venäjällä ja korkeiden alueiden metsien hakkuut Suomessa uhkaavat metsätalouden, ylikalastus kalatalouden kestävyyttä.

Suomen kokousedustajat painottavat ympäristöministerille osoitetussa avoimessa kirjeessä Suomen vastuuta. Turve ei ole ihmisen mittakaavassa uusiutuva luonnonvara, ja siksi sen energiakäytöstä on luovuttava. Suomen tulisi yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa tukea tuulivoimaa Kuolan niemimaalla ja vaatia Kuolan ydinvoimalan sulkemista. Laittomia hakkuita vastaan on kamppailtava ja korkeiden alueiden hakkuista Lapissa pidättäydyttävä.

Lisätietoja:
Hilla Hämäläinen, Luonto-Liitto, puh. 040 518 0462
Liisa Maanavilja, Luonto-Liitto, puh. 050 324 3042


AVOIN KIRJE 5.11.2007

Barentsin alueen nuorten ympäristökonferenssi
Suomen delegaatio

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Arvoisa ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen,

Barentsin alueen nuoret kokoontuivat Bodøssä, Norjassa 18.- 21. lokakuuta keskustelemaan alueen ajankohtaisista ympäristöuhkista ja ympäristöongelmien mahdollisista ratkaisuista. Mukana oli 18-26 -vuotiaita nuoria ympäristöjärjestöistä Norjasta, Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä. Ohessa on kaikkien osanottajien allekirjoittama vetoomus Barentsin alueen poliittisille päättäjille. Toivomme, että viette viestimme mukananne torstaina 8.11. Moskovassa alkavaan Barentsin alueen ympäristöministerien tapaamiseen ja nostatte esiin vetoomuksessa ajamiamme asioita.

Ympäristön puhtaus ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat Barentsin alueen tulevaisuuden elinehto. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos uhkaa myös Barentsin aluetta, ja alueen kaikkien valtioiden on kannettava vastuunsa sen ehkäisemiseksi.

Vaadimme, että Barentsin alue ottaa tavoitteekseen riippumattomuuden fossiilisista polttoaineista vuoteen 2020 mennessä. Tavoite voidaan, ja se pitää saavuttaa ilman ydinvoiman lisärakentamista tai uusia suuria vesivoimahankkeita. Ydinvoima ei ole louhinnasta syntyvien ympäristöongelmien ja jäteongelman takia kestävä vaihtoehto. Varsinkaan pohjoisen herkkä, hitaasti palautuva ympäristö ei kestä uraanin louhintaa, ja siksi suunnitelmat Kainuun uraanikaivoksista pitää haudata. Vesistörakentaminen taas on uhka Barentsin alueen vesiluonnon monimuotoisuudelle. Turve ei ole ihmisen mittakaavassa uusiutuva luonnonvara, eikä sitä siksi pidä käyttää polttoaineena. Lisäksi turpeen polttamisesta syntyvät päästöt ovat suuremmat kuin esimerkiksi raakaöljyn.

Fossiilisille polttoaineille on olemassa kestäviä vaihtoehtoja. Norjalais-venäläisen ympäristöjärjestö Bellonan tilaaman tieteellisen selvityksen mukaan Kuolan niemimaan mahdollisuudet tuulienergian hyödyntämiseen ovat Euroopan huippua. Suomen ja muiden Pohjoismaiden pitää tukea tuulivoimarakentamista Kuolan niemimaalla ja samalla vaatia Kuolan ydinvoimalan sulkemista. Käyttöikänsä jatkoajalla toimiva Kuolan ydinvoimala on lähialueilleen huomattava turvallisuus- ja ympäristöriski. Suomi ostaa sähköä Venäjältä, joten Kuolan niemimaan sähköntuotanto on myös meidän asiamme. Tuulirakentaminen Kuolan niemimaalla tarjoaisi kaiken lisäksi suomalaisille tuulivoimayrityksille loistavan tilaisuuden todistaa osaamistaan.

Laittomat hakkuut Luoteis-Venäjällä ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle ja metsävarojen kestävälle käytölle. Osa laittomasta puusta päätyy myös suomalaisille ostajille. Erityisesti tämän vuoksi Suomen pitää olla mukana kamppailemassa laittomia hakkuita vastaan. Myöskään korkeiden alueiden hakkuut Suomen Lapissa eivät täytä kestävän kehityksen kriteereitä. Suomi on solmimillaan kansainvälisillä sopimuksilla sitoutunut luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Muita konferenssin esiin nostamia uhkia ja ongelmia ovat mahdollinen öljynporaus ja kasvava tankkeriliikenne Barentsinmerellä, ylikalastus ja vieraslajit. Toivomme, että tutustutte huolella vetoomukseemme ennen Moskovan perjantaista kokousta.

Pyydämme kohteliaimmin, että vastaisitte meille julkisesti ennen kokousta tai kokouksen jälkeen, kuinka Suomi aikoo toteuttaa vetoomuksessamme esitettyjä tavoitteita.


Ystävällisin terveisin,

Barentsin alueen nuorten ympäristökonferenssin puolesta

Suomen valtuuskunta

Hilla Hämäläinen, Oulu
Annika Perttula, Oulu
Noora Kinnunen, Joensuu
Aura Pusa, Joensuu
Hermanni Riikonen, Joensuu
Anna Kuhmonen, Kuopio
Liisa Maanavilja, Helsinki


LIITE 1 Barentsin alueen nuorten ympäristökonferenssin vetoomus Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän poliittisille päättäjille

Miljön först! Ympäristö etusijalle! Окружающая среда – прежде всего! Miljø først!

18th - 21st of October 2007 youth from the Barents region gathered in Bodø to discuss environmental issues. This is our resolution:

We, the youth, are the ones who will inherit the Barents Region, and we therefore demand that our statements are taken into serious consideration. We declare that a sustainable environment is the most important condition for a future in the north and there must be social involvement in environmentally sensitive decision-making.

We have the following demands for the Governments of Sweden, Finland, Russia and Norway:

Climate change and the Barents region
Climate change is happening fast, it affects people’s surroundings, and causes more extreme weather and changes in the ecosystems. Climate change is also a threat to economy and the development of the Barents region, especially since the Barents region environment is very vulnerable. Action must be taken now to save the Barents nature and to avoid severe effects in the rest of the world.

We demand:


  a goal of independence from fossil fuels by 2020 in the Barents region
  a reduction of green house gas emissions with 50-90 % by 2020
  that peat burning must become prohibited
  catching of the methane from all decomposing waste
  that public transportation is made better, faster and cheaper. Urban planning should promote more public transportation.
  the development of an energy saving program. This would include that more houses would have a sustainable heating source.
  that environment-friendly products should be economically more profitable choices. Politicians should in public encourage environment-friendly choices.Sustainable energy in the Barents region
The Barents Youth Conference demands a sustainable energy development in the Barents region. To prevent dangerous climate changes and nuclear pollution we can’t continue to depend on such energy sources as nuclear power and fossil fuel. Sustainable energy is energy which is renewable, provides no carbon emission, nuclear pollution nor represents a threat to the biodiversity. At the same time sustainable energy is economically profitable and could provide energy safety to all consumers.

We demand:


  no experimenting on, or building of, nuclear power plants on land or sea in the Barents region. In addition the Kola Nuclear Power Plant (KNPP) should be decomissioned
  Norway, Finland and Sweden should say no to all import of energy from Russia as long as the 1st generation nuclear reactors are still operating
  a stop to all petroleum activity in the Barents Sea
  that only double-hulled tankers should be used for oil and gas transportation in the Barents sea
  that oil and gas activity-free zones are implemented on the Arctic shelf. These areas should be based on the particular sensitive and valuable ecosystems in the Arctic
  the creating of economic mechanisms that prioritize and stimulate renewables and their technology
  oil companies’ participation in renewable energy development
  starting of pilot-projects on wind energy development on the Kola Peninsula
  that the Norwegian Government stops the financing of KNPP and starts financing wind energy development on the Kola Peninsula.
  that the Norwegian, Swedish and Finnish governments influence the Russian government in questions of renewable energy.
  that the governments and industry follow energy-efficiency policies
  that the governments and industry in the Barents region provide more information on energy issues through educational courses and informational campaignsBiodiversity
Overfishing, petroleum industry, unsustainable forestry, introduced species and climate change are the biggest threats against biodiversity in the Barents Region. The nature of the Barents region is unique and needs to be protected. Living in the north depends on healthy ecosystems.

We demand:


  more investigation of the nature in the Barents region, on land and in the sea
  a common action plan for Finland, Norway, Russia and Sweden for bears, wolves, wolverines and lynxes
  the Barents region to be a zone free from GMOs
  to stop the cutting of wood in old-growth and high elevation forests in the Barents region
  that the Governments of Sweden, Finland and Norway have stricter control to stop all import of illegal timber from Russia
  that the Governments of the four countries protect more nature areas, especially by making Konchezero, Jasrebinoe lake and Sheitozero national parks and the coastal Norwegian rain forest areas natural reservates
  that the fishing industry must follow the scientifically recommended quotas for sustainable fishing and there should be increased controls against illegal fishing and ship traffic
  that there is no new establishment of large scale hydro power constructions in the Barents region
  moratorium on bottom trawling until the sea bed is properly explored.
  regulation on the traffic of ships, implement rules similar to the ones in Antarctica
  free fishing on king crab (Paralithodus cantschatica) in the Barents Sea
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,