Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / 
Vaara-Kainuun kansallispuistoesitys sai kannatusta ja kritiikkiä
Vaara-Kainuun kansallispuistoesitys sai kannatusta ja kritiikkiäHeinäkuussa julkistettu Vaara-Kainuun kansallispuistoehdotus toimitettiin tiistaina 1.8. lopullisessa muodossaan ympäristöministeriölle. Ministeriössä tapahtuneen työtapaturman vuoksi esitystä ei kirjattu ministeriön nettisivuilla eilen julkaistulle listalle, mutta aloite on siellä kuitenkin vastaanotettu.  

Luonto-Liitto tiedottaa 2.8.2012

Vaara-Kainuun kansallispuistoa esittävät Kainuun luonnonsuojelupiiri, Luonto-Liitto, Mustarinda-seura ja Nature Point Paljakka. Puolangan kunta on tehnyt oman esityksensä samalla nimellä. Etukäteistiedon perusteella esitykset eroavat merkittävästi toisistaan.

Paljakan ja Ukkohallan hiihtokeskuksilta, Hyrynsalmi-Ristijärven riistanhoitoyhdistykseltä sekä paikallisilta metsästysseuroilta tulleet kirjalliset kannanotot toimitettiin esityksen mukana ministeriölle. Kannanotoissa annetaan sekä tukea kansallispuistolle että esitetään kritiikkiä hanketta kohtaan. Useissa kannanotoissa otetaan vahvasti kantaa metsästyskysymyksiin.

“Metsästäjät ja riistanhoitoyhdistys pitivät tärkeänä, että paikallisten metsästysseurojen jäsenillä ja heidän vieraillaan säilyy oikeus metsästää kansallispuiston alueella. Tämä on pääosaltaan se Pohjois-Suomen kansallispuistoja koskeva käytäntö, jota myös kansallispuistoaloitteen tehneet tahot esittävät. Rajoituksia voi kuitenkin tulla ulkopaikkakuntalaisten metsästysmahdollisuuksiin”, toteaa kansallispuistoesitystä Luonto-Liitossa koordinoinut Birthe Weijola.  

Sidosryhmäpalautteen perusteella lopullisessa aloitteessa on otettu myönteinen kanta kalastuksen jatkumiseen puiston alueella sekä tuotu esille Latvavaaran alueen kaivoshankkeen mahdollinen vaikutus puistoon ja sen rajaukseen.

“Näin vuorovaikutteista tapaa tehdä kansallispuistoesitystä ei ole ennen kokeiltu luontojärjestöpuolella. Arvostamme valtavasti sitä, että näinkin moni taho on keskellä kesälomakautta pystynyt kertomaan kantansa hankkeeseen”, sanoo Birthe Weijola. 

Esitetty Vaara-Kainuun kansallispuisto sijaitsee Hyrynsalmen ja Puolangan kuntien alueilla ja sisältää valtion ja UPM:n maita Paljakan luonnonpuiston itä- ja eteläpuolella, Säkkisenlatvansuon, Peuravaaran ja Vorlokin Natura 2000 -alueet sekä jälkimmäiseen liittyviä valtion maita (mm. Kokkoharju).

Alustavasta Vaara-Kainuun kansallispuistoehdotuksesta pidettiin Metlan ympäristönäytepankilla Puolangalla 12.7.2012 esittelytilaisuus, johon osallistui tiedotusvälineiden ja sidosryhmien edustajia. Kannanottoja on pyydetty sidosryhmiltä myös sähköpostitse.

Lisätiedot:
Birthe Weijola,
kansallispuistoesityksen koordinaattori, Luonto-Liitto
puh. 050 323 9037,
birthe.weijola(at)luontoliitto.fiKansallispuistoesitys ja kannanotot netissä:
http://www.luontoliitto.fi/metsa/ajankohtaista/2012/07/esitys-vaara-kainuun-kansallispuistoksi/


Julkaisuvapaita kuvia esitetyn kansallispuiston alueelta:
https://picasaweb.google.com/115193960351920303775/VaaraKainuunKansallispuistoesitys

Tiedote kansallispuistoehdotuksesta 12.7.:
http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/vaara-kainuun-kansallispuistoehdotus-esitella-a-n-551

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,