Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Arvometsiä hakataan Etelä-Suomessa – suojeluohjelma viipyy

Arvometsiä hakataan Etelä-Suomessa – suojeluohjelma viipyy

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto tiedottavat 19.11.2007

Etelä-Suomessa on paljastunut useita suojelunarvoisten metsien hakkuita. Luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto vaativat valtiolta, seurakunnilta ja yhtiöiltä parempaa yhteiskuntavastuuta sekä Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman kiirehtimistä.

Juuan seurakunta hakkautti lokakuussa omistamaansa metsää huolimatta alueelta tiedossa olleista uhanalaisista eliölajeista ja vanhan metsän arvoista. Hakkaajana oli Vapo Oy ja osan puusta on ilmeisesti ostanut Stora Enso.Pohjois-Karjalan ympäristökeskus oli tarjonnut seurakunnalle alueen suojelusta rahallista korvausta.

Samaan aikaan Metsähallitus hakkasi Varkauden lähistöllä Kivimäensalon vanhaa metsää. Alue oli osa ympäristöjärjestöjen lajistollisesti hyvin arvokkaaksi todentamaa ja talvella suojeluun esittämää valtion metsäkokonaisuutta.

"Tilanne on Etelä-Suomen metsäluonnon kannalta kestämätön", toteaa Luonto-Liiton metsävastaava Risto Mustonen. "Ei voi kuin ihmetellä sitä yhteiskuntavastuusta luistamista, jota valtio, kirkko ja puuta ostaneet yhtiöt ovat näissä tapauksissa osoittaneet. Niiden pitäisi näyttää hyvää esimerkkiä muille maanomistajille."

Tämän vuoden ennätystasolla olevissa hakkuissa eivät näytä säästyvän edes suojelualueet. Kerimäellä Etelä-Savossa on paljastunut keväällä suojellun valkoselkätikkametsän hakkuu. UPM-Kymmene hakkasi suojellusta alueesta 2,5 hehtaaria.

"Etelä-Suomessa kaadetaan jatkuvasti eliölajistomme kannalta elintärkeitä metsiä, mutta hakkuista tulee tietoon vain hyvin pieni osa. Tällaisilta alueilta kaadettu puu tuntuu kelpaavan metsäyhtiöillekin hyvin", sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija Harri Hölttä.

Järjestöt vaativat Etelä-Suomeen nopeasti laajaa ja tehokasta metsiensuojeluohjelmaa, koska vain siten pystytään pysäyttämään kiihtyvä elinympäristöjen ja lajien katoaminen.

 

Lisätiedot:

- metsäasiantuntija Harri Hölttä, Suomen luonnonsuojeluliitto, puhelin 040

722 9224

- metsävastaava Risto Mustonen, Luonto-Liitto, puhelin 0400 687 856

- Kuvia Juuan Kuohunkankaan metsästä:

http://www.sll.fi/luontojaymparisto/metsat/kuohukuvat

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,