Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Mielenosoittajat vastustavat UPM:n hakkuita Ärjänsaaressa Kajaanissa

Mielenosoittajat vastustavat UPM:n hakkuita Ärjänsaaressa Kajaanissa

Mielenosoittajat vastustavat UPM Kymmene Oyj:n kiistanalaisia hakkuita Oulujärven Ärjänsaaressa Kajaanissa. Tämänhetkisen tiedon mukaan hakkuukoneet seisovat nyt, mutta UPM ei ole kuitenkaan suostunut pidättäytymään hakkuista.
Mielenosoittajat vastustavat UPM:n hakkuita Ärjänsaaressa Kajaanissa

Mielenosoittajia UPM:n hakkuulla Ärjänsaaressa

UPM aloitti aiemmin tällä viikolla hakkuut Ärjänsaaressa neljän hakkuukoneen voimin luonnonsuojelujärjestöjen ja muiden tahojen vetoomuksista välittämättä. Myös Kainuun ELY-keskus totesi perjantaina, että hakkuita kannattaisi lykätä.

Ärjänsaari kuuluu Natura2000 -ohjelmaan sekä rantojensuojeluohjelmaan. Kainuun luonnonsuojelupiiri ja Kainuun lintutieteellinen yhdistys tekivät torstaina Kainuun ELY-keskukselle aloitteen toimenpidekiellon saamiseksi ja hakkuiden keskeyttämiseksi, jotta alueen puutteellisia luontotietoja voitaisiin täydentää ja varmistaa, ettei hakkuissa rikota luonnonsuojelulakia.

Kainuun ELY-keskus ei tehnyt asiassa päätöstä perjantaina vaan viivytti päätöksentekoa maanantaihin. ELY kuitenkin pyysi perjantaina UPM:ää huomioimaan sen, että alueella suoritettavat hakkuutoimenpiteet saattavat vaarantaa alueella mahdollisesti sijaitsevan uhanalaisen lintulajin pesän. ELY totesi, että asian selvittämisen kannalta selkeintä olisi hakkuutoimenpiteiden lykkääminen luonnonsuojelulain mukaisia pakkokeinoja koskevan asian käsittelyn ajaksi. UPM on jatkanut hakkuita saaressa tästä kehotuksesta välittämättä.

Paratiisimaiseksi kuvattu, hiekkarannoistaan tunnettu Ärjänsaari on suosittu retkeilykohde. Saari kuuluu Natura2000 -ohjelmaan ja rantojensuojeluohjelmaan, mutta sitä ei ole suojeltu metsänhakkuilta. Saaren pinta-ala on 270 hehtaaria. UPM aikoo tehdä hakkuita 120 hehtaarin alalla. Tekeillä on sata n. 0,3 hehtaarin aukkoa ja niiden väleihin jopa yli puolet puustosta vieviä harvennushakkuita.

Lisätietoja: 

- Hanna Jauhiainen (maastossa), Luonto-Liiton metsäryhmän puheenjohtaja, p. 050 382 4658
- Lauri Kajander, metsävastaava, p. 045 1179 610, lauri.kajander@luontoliitto.fi


Linkkejä:

- Suomen Luonto 29.1. ”Kainuun ELY näyttää sopineen UPM:n kanssa Oulujärven Ärjän hakkuista”: http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/no-me-nyt-ei-vaan-paatetty-hakkuukiellosta-kainuun-elyn-johto-nayttaa-sopineen-upmn-kanssa-oulujarven-arjan-hakkuista/

- Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote 29.1. ”UPM hakkaa jo Ärjässä”: http://www.epressi.com/tiedotteet/metsatalous/upm-hakkaa-jo-arjassa.html

- Ärjansaari Kansalaisen karttapaikassa: http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=200000&text=%C3%84rj%C3%A4nsaari&srs=EPSG%3A3067&y=7127021&x=517381&lang=fi

30.01.2016

kuuluu seuraaviin kategorioihin: