Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Älä kaada pesämetsää

Älä kaada pesämetsää

BirdLife Suomi, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto tiedottavat 8.5.2008

Lintujen pesimäkausi on kiivaimmillaan suuressa osassa maata. BirdLife Suomi, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto vetoavat kaikkiin metsänomistajiin metsänhakkuiden välttämiseksi lintujen pesimäkaudella huhtikuun lopulta heinäkuun loppuun. Hakkuiden vaikutus lintujen ja eläinten pesinnälle on tuhoisa.

Metsien hakkuumäärät ovat viime vuosina olleet korkealla, ja niitä pyritään edelleen kasvattamaan. Mitä enemmän metsiä hakataan, sitä enemmän tehdään myös kesäaikaisia hakkuita. Esimerkkinä nimenomaisesti kesäaikaisten hakkuiden lisäämisestä on luonnonsuojelujärjestöjen mielestä vastuuton Metsäliiton Kesäsavotta-kampanja.

Luonnonsuojelujärjestöt toteuttivat vuonna 2000 kesähakkuukampanjan, jonka tavoitteena oli kesäaikaisten hakkuiden vähentäminen lintujen pesimärauhan turvaamiseksi. Myös maa- ja metsätalousministeriön nimittämä kesähakkuutyöryhmä pohti kesähakkuiden haitallisuutta.

Viime vuosien hakkuukertymien perusteella lintujen pesintöjen onnistuminen ei juuri metsäteollisuutta kiinnosta. Esimerkiksi vuonna 2007 touko-kesäkuun hakkuukertymä oli peräti 47 % suurempi kuin kesähakkuuadressin luovuttamista seuranneena vuonna 2001.

Etelä-Suomessa monien lintulajien pesinnät ovat jo pitkällä, ja touko-heinäkuu on kiivainta pesimiskautta koko maassa. Kesäaikainen hakkuutauko on metsänomistajalta selkeä osoitus halusta vaalia luonnon monimuotoisuutta. Esimerkiksi metsää omistavat kunnat ja kaupungit voisivat tehdä periaatepäätöksen siitä, ettei niiden mailla tehdä hakkuita touko-heinäkuussa.

Kesähakkuukampanjan jälkeen vuonna 2001 hakattiin touko-kesäkuussa puuta 5491 tuhatta kuutiometriä. Vuonna 2007 hakattiin touko-kesäkuussa puuta 8071 tuhatta kuutiometriä. (Lähde: Metla, metsätilastollinen vuosikirja 2001 ja 2007.)

 

Lisätiedot:

 

- Metsäasiantuntija Harri Hölttä, Suomen luonnonsuojeluliitto, puhelin

040 722 9224

 

- Suojelu- ja tutkimuspäällikkö Teemu Lehtiniemi, BirdLife Suomi,

puhelin (09) 4135 3325

 

- Metsävastaava Risto Mustonen, Luonto-Liitto puhelin 0400 687 856

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,