Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ajankohtaista / Ympäristöjärjestöt vetoavat: Valtakunnallista kuluttajien energianeuvontaa ei saa lakkauttaa

Ympäristöjärjestöt vetoavat: Valtakunnallista kuluttajien energianeuvontaa ei saa lakkauttaa

Luonto-Liitto, Greenpeace, Ilmastovanhemmat, Maan ystävät, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi vetoavat hallitukseen ja Energiavirastoon.

Maakunnallinen energianeuvonta (www.eneuvonta.fi) on saanut osarahoitusta valtiolta vuodesta 2012 lähtien, ja energiansäästötyö on lähtenyt hyvää vauhtiin eri puolilla Suomea. Kesäkuussa 2014 ilmoitettiin yllättäen, että valtakunnalliseen kuluttajien energianeuvontaan ei olisikaan rahoitusta enää vuonna 2015. Työ- ja elinkeinoministeriö on aiemmin alustavasti sitoutunut toiminnan rahoittamiseen vuoden 2016 loppuun saakka. Kuluttajien energianeuvonta on vuoden 2014 alusta siirtynyt työ- ja elinkeinoministeriöltä energiaviraston vastuulle. Viraston nykyisessä budjettiehdotuksessa alueilla tarjottava konkreettinen ja henkilökohtainen energianeuvonta jäisi kokonaan pois ja tietoa saisi vain internetissä eneuvonta.fi–sivustolla.

On huolestuttavaa, että Energiaviraston säästökohteeksi on valikoinut kuluttajille suunnattu palvelu, maakunnallinen energianeuvonta. Rahoituksen leikkaaminen energianeuvonnalta on Suomen energia- ja ilmastotavoitteiden vastaista. Vetoamme hallitukseen ja Energiavirastoon, että noin 500 000 euroa palautetaan takaisin alueellisen kuluttajien energianeuvonnan toteuttamiseen.

Alueellinen energianeuvonta on mahdollistanut kuluttajille maksuttoman ja puolueettoman neuvonnan, joka on auttanut asumisen, rakentamisen ja remontoinnin energiatehokkuuden parantamisessa. Energianeuvonta on tärkeä työkalu päästöjen vähentämisessä ja energiaköyhyyden ennaltaehkäisyssä. Puoli miljoonaa euroa on todella pieni raha, kun sitä vertaa esimerkiksi energiatukeen, joka on 80 miljoonaa euroa tai uusiutuvan energian 204 miljoonan euron tukeen. Alueellisen energianeuvonnan avulla tavoitettiin 17 maakunnassa vuoden 2013 aikana yhteensä noin 40 000 kuluttajaa 450 tapahtumassa. Jatkossa laajempien koulutusten ohella alueilla oli tarkoitus esimerkiksi kouluttaa taloyhtiöiden hallitusten jäseniä ja isännöitsijöitä talonyhtiöiden energian- sekä elinkaaren hallintaan. Lisäksi asukkaista oli tarkoitus muodostaa energiaeksperttiverkosto. Energianeuvonta on erittäin kustannustehokas keino edistää uusiutuvan energian käyttöä sekä energiatehokkuuden parantamista. Laki energiavirastosta -ehdotuksen (HE 124/2013 vp) perusteluissa kuluttajien energianeuvontajärjestelmän tuottaman säästövaikutuksen arvioidaan olevan vuonna 2016 yhteensä noin 74 GWh/v ja vuonna 2020 124 GWh/v.

Kuluttajat tarvitsevat käytännön tason energiansäästöneuvontaa, ja niihin on mahdotonta vastata pelkällä verkkoviestinnällä. Henkilökohtainen ja puolueeton neuvonta asukkaille on Suomessa pystytty tarjoamaan maakunnallisen energianneuvonnan avulla. Suomeen laadittavassa energia- ja ilmastotiekartassa (www.tem.fi/tiekartta2050) on parlamentaarisen komitean luonnoksessa yhtenä toimenpiteenä: ”energiatehokkuudesta tiedottamiseen ja valistamiseen panostetaan riittävästi.” Käytännön energiansäästötyön rahoituksen leikkaaminen olisi täysin tämän tavoitteen vastaista. Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano työryhmän loppuraportissa on mainittu: ”neuvonnan ytimessä on www.eneuvonta.fi–portaali sekä 17 alueella neuvontaa tarjoavat tahot” (Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano).

Vaikuttavien toimintatapojen kehittäminen, toiminnan tunnettuuden kasvattaminen, hyvien yhteistyöverkostojen luominen, neuvojien osaamisen kartuttaminen ja luottamuksen saaminen eivät tapahdu hetkessä, vaan ne ansaitaan onnistuneen vuorovaikutuksen ja asiakaskokemusten avulla. Monet maakunnallisen energianeuvonnan hankkeet ovat juuri saavuttamassa tilanteen, jossa merkittäviä tuloksia alkaa syntyä. Mikäli alueellisen energianeuvonnan rahoitus leikataan tulevan vuoden budjetista, on riskinä, ettei alueellista toimintaa saada enää jatkossa elvytettyä. Valtion tuleekin turvata riittävät resurssit käytännön energiansäästötyölle.

Suomen kuuden suurimman kaupungin ympäristövirastojen johtajat sekä Energiateollisuus ry ja Suomen Kuntaliitto ry ovat tahoillaan vedonneet ministereihin Rinne ja Vapaavuori alueellisen energianeuvonnan säilyttämiseksi.

Ympäristöjärjestöt vetoavat Suomen hallitukseen ja Energiavirastoon, jotta:

- maakunnalliseen energianeuvontaan vuodelle 2015 luvatut 500 000 euroa palautetaan takaisin alueellisen kuluttajien energianeuvonnan toteuttamiseen ja osarahoitus jatkuu vuoden 2016 loppuun
- hallitus ja Energiavirasto selvittävät maakunnallisen konkreettisen energianeuvonnan vakinaistamisen edellytyksiä.

Lisätietoja:

- Leo Stranius, toiminnanjohtaja, Luonto-Liitto, puh. 040 754 7371, leo.stranius@luontoliitto.fi
- Kaisa Kosonen, ilmasto- ja energiavastaava, Greenpeace Finland, puh. 050 368 8488, kaisa.kosonen@greenpeace.org
- Liisa Selvenius-Hurme, puheenjohtaja, Ilmastovanhemmat, puh. 050 4104201 puheenjohtaja@ilmastovanhemmat.fi
- Leena Kontinen, ilmastokampanjavastaava, Maan ystävät, puh. 044 204 0834, leena.kontinen@maanystavat.fi
- Otto Bruun, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 050 345 4411, otto.bruun@sll.fi
-  Hanna-Liisa Kangas, ilmastovastaava, WWF Suomi, puh. 045 631 8353, hanna-liisa.kangas@wwf.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,