Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ajankohtaista / Yksinkertaistava uutisointi hankaloittaa kokonaiskuvan muodostamista ilmastonmuutoksesta

Yksinkertaistava uutisointi hankaloittaa kokonaiskuvan muodostamista ilmastonmuutoksesta

Luonto-Liitto kommentoi Helsingin Sanomien uutista, jossa käsiteltiin ilmastonmuutosta metsätaloudelle hyödyllisenä ilmiönä.
Yksinkertaistava uutisointi hankaloittaa kokonaiskuvan muodostamista ilmastonmuutoksesta

Flickr/Tobin CC BY-NC-SA 2.0

Helsingin Sanomat uutisoi 7.10.2014 taloussivuillaan otsikolla "Metsätalous on hyötynyt paljon ilmastonmuutoksesta". Uutisen pohjalta saattaa muodostua virheellisesti kuva ilmastonmuutoksesta myönteisenä ilmiönä, tai ainakin muutoksen kokonaisuutta on sen pohjalta vaikea ymmärtää. 

Hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n tuore viides arviointiraportti on pysäyttävää luettavaa. Raportti kertoo ilmastonmuutoksen etenevän parhaillaan maailman kaikilla  maantieteellisillä alueilla ja ilmastojärjestelmän eri tasoilla. Ilmastonmuutoksella saattaa joillakin alueilla olla myös väliaikaisia myönteisiä vaikutuksia, kuten edellä mainitussa uutisessa tuodaan esiin. 

Uutisessa kerrottiin tutkijoiden suhtautuvan kielteisesti ilmastonmuutoksen hyötyjen käsittelyyn: "On ollut sellaista ajattelua, että hyvistä puolista ei saa puhua, kun huonot puolet ovat niin laajoja."

Eikö ilmastonmuutoksen hyvistä puolista sitten saisi puhua?

On selvää, että ilmastonmuutoksen eri puolista saa ja pitää puhua. Ilmastotietoisuuden rakentamisen näkökulmasta olisi kuitenkin tärkeää samalla tuoda esiin muutoksen mittakaava ja kertoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista liikaa mutkia oikomatta. 

Kokonaisuuden tarkastelu kertoo, että suurimmassa osassa maapalloa ilmastonmuutos tarkoittaa ihmisen elämää, ruuantuotantoa ja taloutta kannattelevien ekosysteemien heikkenemistä ja häviämistä tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä vauhdilla. Globaalissa maailmassa mikään maa tai alue ei voi tästä muutoksesta lopulta hyötyä.

Ilmastonmuutos asettaa suuren haasteen myös uusien tietojen, arvojen ja asenteiden rakentumiselle. Ajattelutavan muutos ei tapahdu helposti. On inhimillistä toivoa, että nykyisiä toimintatapoja, käsityksiä ja arvoja ei tarvitsisi muuttaa. Poimimme helposti tiedon virrasta ne uutiset, tai teemme ne tulkinnat, jotka tukevat omia käsityksiämme. Jätämme samalla huomiotta ne, jotka uhkaavat haastaa aiemmin omaksutut käsitykset. Yksinkertaistava uutisointi hankaloittaa kokonaiskuvan muodostamista entisestään.

Eikö ole hyvä juttu, jos puut kasvavat nopeammin?

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsäluontoon ei tulisi tarkastella ainoastaan puumäärän lisäyksenä. Metsäluonnon tilan ja ilmastonmuutoksen yhteydet ovat huomattavasti uutisessa esitettyä monimutkaisempia.

Helsingin Sanomien uutisessa Helsingin yliopiston ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi esittää, että ilmastonmuutoksen aiheuttama metsien kasvun lisääntyminen mahdollistaisi samanaikaisesti sekä metsien käytön tehostamisen että suojelun lisäämisen. Teoriassa näin voi olla, mutta käytännössä yhtälö ei ole yksinkertainen 

Nuorten metsien voimistunut kasvu ei hyödytä metsien uhanalaista lajistoa. Metsätalous on Suomessa merkittävin lajien uhanalaisuuden aiheuttaja, koska metsien voimakas ja joka paikkaan ulottuva käsittely hävittää monipuolisiin luonnonmetsiin sopeutuneiden lajien elinympäristöjä. Tilanne ei korjaannu automaattisesti, vaikka puuston kasvu nopeutuisi.

Mikäli lisääntynyt kasvu halutaan hyödyntää metsätaloudessa hakkuita lisäämällä, samanaikaisesti olisi lisättävä luonnonsuojelun tehokkuutta ja pinta-aloja. Valitettavasti Suomen valtio on tulevaisuudessa päinvastoin vähentämässä metsien suojeluun käytettäviä resursseja. Tällaisessa tilanteessa hakkuiden lisääminen on yksinomaan haitallista metsäluonnolle, vaikka valtakunnan tason puukuutiotilastot näyttäisivät kasvavan.

Kokonaiskuvaa tarkasteltaessa kyseenalaista on sekin, kuinka positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksella lopulta on edes Suomen metsätaloudelle. Ilmastonmuutoksen positiiviset vaikutukset metsien kasvuun voivat jäädä lyhytaikaisiksi. Kun ilmastonmuutos yhä voimistuu, se uhkaa muuttaa nykyiseen ilmastoon sopeutuneiden puulajien elinolosuhteita niin nopeasti, että vaikutus voi olla negatiivinen. Esimerkiksi erilaisten metsätuhojen määrä ja voimakkuus tulevat todennäköisesti lisääntymään.

Ilmastonmuutokseen liittyvässä viestinnässä ja uutisoinnissakin olisi hyvä pyrkiä tarjoamaan välineitä kokonaiskuvan muodostamiselle nykyistä paremmin. Olisi tärkeää, että uutisointi auttaisi näkemään metsän puilta.

Malva Green
ympäristökasvatuspäällikkö, Luonto-Liitto

Lauri Kajander
metsävastaava, Luonto-Liitto 

 

 

 Liity Luonto-Liiton jäseneksi ja osallistu monipuoliseen toimintaamme!

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,