Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ajankohtaista / Tulevan hallituksen on turvattava ympäristötietoisuuden edistäminen

Tulevan hallituksen on turvattava ympäristötietoisuuden edistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden kehittämistä pohtinut työryhmä on eilen antanut ehdotuksensa.
Tulevan hallituksen on turvattava ympäristötietoisuuden edistäminen

Kuva: Hanna Heikkilä.

Ilmastonmuutoksen etenemisen myötä ympäristökasvatuksen ja ympäristötietoisuuden edistäminen on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Nykyiset lapset ja nuoret joutuvat tulevaisuudessa kohtaamaan ilmastonmuutoksen torjunnan valtavan haasteen sekä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan maailmanlaajuisen heikkenemisen.

Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallitusohjelmaan kirjattu tavoite Suomesta maailman ympäristötietoisimpana kansakuntana siintää vielä kaukana tulevaisuudessa, vaikka ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen eteen onkin tehty töitä jo pitkään.

Ilmastobarometri 2015 -kyselytutkimuksen mukaan ilmastonmuutosta pidetään suurena tulevaisuuden uhkana. Noin puolet suomalaisista arvioi silti edelleen virheellisesti tiedeyhteisön olevan erimielinen ilmaston lämpenemisen syistä. Suomalaiset ovat nihkeitä myös omien elämäntapavalintojensa muuttamiselle.

Pari vuotta sitten ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö teettivät kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen kansallisten strategioiden arvioinnin. Arvioinnin mukaan ympäristökasvatuksen ja koulutuksen tilassa onkin Suomessa edelleen kehittämistä. Kestävän kehityksen kasvatusta ja koulutusta edistävät asiakirjat tunnetaan kouluissa ja oppilaitoksissa sekä varhaiskasvatuksessa vaihtelevasti.

Työryhmä esittääkin, että ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämiseksi laaditaan kansallinen suunnitelma. Suunnitelman tavoitteissa huomioidaan niin Suomen yhteiskuntasitoumus 2050 kuin loppuvuodesta valmistuva YK:n Post-2015 kehitysagendakin, ja prosessissa kuullaan laajasti eri toimijatahoja. Tulevan hallituksen keskeisenä tehtävänä on edistää ympäristötietoisuutta niin, että välttämättömät toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi saavat riittävän tuen. Siksi tulevan hallituksen tulee myös turvata ne resurssit, joilla ympäristökasvatusta ja ympäristötietoisuutta edistetään.

Teksti: Malva Green


Lisätietoa:

Ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden työryhmän ehdotus.

Ilmastobarometri 2015 -kyselytutkimus.


Ajankohtaista 17.4.2015