Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ajankohtaista / Mitä itsenäisyys merkitsee Luonto-Liitolle?

Mitä itsenäisyys merkitsee Luonto-Liitolle?

Luonto-Liiton valtuuston puheenjohtaja Ville Laitinen ja hänen puolisonsa Kristiina Tiainen saivat tasavallan presidentiltä kutsun juhlistamaan Suomen itsenäisyyttä linnan juhliin. Sen kunniaksi Luonto-Liitto listasi, mitä itsenäisyys Luonto-Liitolle merkitsee.

1 Puhdas luonto. Minkälainen olisi suomalaisen luonnon tila ilman itsenäisyyttä? Entisen Neuvostoliiton alueella on laajoja ympäristötuhoja. Esimerkiksi Araljärven kohtalo on järkyttänyt maailmaa useita kymmeniä vuosia. Toisaalta esimerkiksi metsäluonnon monimuotoisuuden tila on Suomen itärajan takana parempi. Luonto-Liiton mielestä puhdas luonto on perusta ihmisten hyvinvoinnille ja lajien monimuotoisuudelle.

2. Sanan- ja mielipiteenvapaus. Suomi on sananvapauden suhteen maailman kärkeä. Lehdistöllä on vapaus uutisoida maailman tapahtumista ilman pelkoa, että juttuja tultaisiin sensuroimaan, eikä journalistien tarvitse kokea väkivallan uhkaa sananvapautensa tähden. Suomalaiset voivat ilmaista mielipiteensä eri asioista. Luonto-Liiton mielestä sananvapaus on tärkeää, sillä ilman sitä monien ympäristöongelmien esilletuominen olisi vaikeaa.

3. Ihmisoikeudet. Suomessa ihmisoikeudet ovat pääosin hyvällä mallilla. Toivotamme jaksamista ihmisoikeusasioita käsitteleville kansalaisjärjestöille. Uskomme, että on hyvät edellytykset siihen, että tulevaisuuden suomalaisten ei tarvitse pelätä, että joutuisivat syrjityksi sukupuolen, uskonnon, etnisyyden tai seksuaalisen suuntautumisensa tähden. Luonto-Liiton mielestä lasten ja nuorten ihmisoikeuksien ja ympäristöperusoikeuksien toteutuminen ovat tärkeitä nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.

4. Omat lait. Suomen itsenäisyys on antanut Suomelle mahdollisuuden tehdä omia lakeja. Suomella on hyvä pohja turvata Suomen luontoa ja ympäristöä ympäristönsuojelulailla ja luonnonsuojelulailla. Suomen perustuslain mukaan ”vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.” Luonto-Liiton mielestä tiukka ympäristölainsäädäntö varmistaa, että myös tulevilla sukupolvilla on hyvän elämän edellytykset.

5. Rauha ja vapaus. Suomi on saanut viettää vuosikymmeniä ilman sotia ja pelkoa. Tämä on tärkeä muistaa, sillä rauhaa on helppo pitää itsestäänselvyytenä. Suomessa on myös vapaus nauttia luonnosta ja jokaisella kansalaisella on oikeus liikkua lähiympäristössä. Luonto-Liiton mielestä rauha ja vapaus ovat demokratian perusta, jolle myös aktiivista kansalaistoimintaa voidaan rakentaa. 

Luonto-Liitto haluaa toivottaa Ville Laitiselle ja kaikille suomalaisille hyvää itsenäisyyspäivää!