Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ajankohtaista / Luonto-Liitto ry:n lausunto liittyen nuorisolain uudistamiseen

Luonto-Liitto ry:n lausunto liittyen nuorisolain uudistamiseen

Luonto-Liitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida lakiehdotusta uudeksi nuorisolaiksi ja pitää esitystä pääosin hyvänä.

Arvopohja

Nykyisessä nuorisolain arvopohjassa on paljon hyviä tavoitteita. Lain arvopohjassa yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys sekä terveet elämän tavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ovat sellaisia arvoja, joiden toivomme olevan mukana uudessakin nuorisolaissa.

Uudistettavan nuorisolain arvopohjaan tulisi vielä aiempaa painavammin kirjata ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä nuorten ympäristöperusoikeuksien toteutumisen näkökulma.  Tämä on ensi arvoisen tärkeää, koska ympäristöasioiden merkitys nuorten tulevaisuuden kannalta on edelleen lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana.

Ikämääritelmä

Uudessa ehdotuksessa nuorisolain ikäjakauma muuttuu siten, että entinen ikämääritelmä 0-28 v muuttuisi 7-29-vuotiaiksi. Luonto-Liitto ei pidä hyvänä suunnitelmaa rajata alle 7-vuotiaat pois määritelmästä. Esitys vaikeuttaa olennaisesti nuorisolakiperusteisesti rahoitettavien järjestöjen toteuttamaa lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Olemme myös antaneet 24.11.2015  lapsi- ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa yhteisen lausunnon tähän asiaan liittyen

Pidämme positiivisena ehdotusta siitä, että vaatimus jäsenistön tietystä ikärakenteesta poistuu. Aiempi vaatimus siitä, että 2/3-osan jäsenistöstä pitää olla nuorisolain linjauksen mukaisia jäseniä, on pahimmillaan keinotekoisesti rajannut pitkään järjestössä toimineita 29-vuotta täyttäneitä aktiiveja ja tukijäseniä pois jäsenyydestämme.


Nuorisopolitiikka 

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan nuorten oikeus terveelliseen ympäristöön nyt ja tulevaisuudessa. Nuorisopolitiikkaan tulisi sisällyttää myös nuorten tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeän kestävän kehityksen näkökulma. Nykyiset lapset ja nuoret tulevat aikuistuessaan elämään yhteiskunnassa, jossa ilmastonmuutoksen asettama valtava haaste on ratkaistava. Tähän tulisi kiinnittää huomiota myös nuorisopolitiikan toteuttamisessa.


Nuorten osallisuus ja kuuleminen

Nuorten mahdollisuuksia osallistua omaa lähiympäristöään koskevaan päätöksentekoon tulisi tukea. Nuorten tulisi saada äänensä ja näkökulmansa kuuluviin myös laajemmin ympäristökeskustelussa. Kokemus kuulluksi tulemisesta on keskeinen aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisen taustalla. Tällä hetkellä elossa olevista sukupolvista ilmastonmuutos koskettaa polttavimmin lapsia ja nuoria. Siksi heidän näkökulmansa kuuleminen on ratkaisevan tärkeää oikeudenmukaisen päätöksenteon kannalta.

 Helsinki 30.11.2015

Tuulia Syvänen                                   Tarja Karppinen

Toiminnanjohtaja                                Talousjohtaja

 

Lausunto pdf-muodossa

30.11.2015