Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Luonto-Liitto: 95 % päästövähennystavoite ilmastolakiin

Luonto-Liitto: 95 % päästövähennystavoite ilmastolakiin

Ilmastolaki on merkittävä edistysaskel suomalaisessa ilmastopolitiikassa. Laissa tulisi asettaa sitova pitkän aikavälin päästövähennystavoite. Luonto-Liitto katsoo että päästöjä tulisi vähentää vähintään 95% vuoteen 2050 mennessä.

 

Ilmastolaki on merkittävä edistysaskel suomalaisessa ilmastopolitiikassa. Laissa tulisi asettaa sitova pitkän aikavälin päästövähennystavoite. Luonto-Liitto katsoo että päästöjä tulisi vähentää vähintään 95% vuoteen 2050 mennessä.

 

***

 

LIITE: LAUSUNTO 11.3.2014

 

Ympäristöministeriölle

 

 

ASIA: (YM010:00/2013) Luonnos hallituksen esitykseksi ilmastolaista

 

 

Luonto-Liitto kiittää ympäristöministeriötä lausuntomahdollisuudesta ja esittää seuraavaa:

 

 

1) Luonto-Liitto katsoo, että ilmastolaki on merkittävä edistysaskel suomalaisessa ilmastopolitiikassa. Se tulee parantamaan ilmastopolitiikan ennustettavuutta, avoimuutta, hyväksyttävyyttä ja painoarvoa yhteiskunnassa sekä lähettää myös kansainvälisesti selkeän viestin Suomesta ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä.

 

2) Luonto-Liitto esittää, että lain perusteluosaan lisätään sukupolvien välisen ja globaalin ilmasto-oikeudenmukaisuuden käsitteet. Näiden tulisi olla lain perusteluiden ja ilmastopolitiikan suunnittelun peruslähtökohtina.

 

3) Luonto-Liitto esittää, että yleisön ilmastotietoisuuden lisäämisen tavoite tulisi kirjata lain perusteluosaan: riittävä ilmastotietoisuuden taso on edellytys ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien toimien hyväksyttävyydelle ja hillintään tähtäävän politiikan onnistumiselle.

 

4) Luonto-Liitto esittää, että ilmastolain soveltamisalaan (2§) lisätään myös päästökauppa, lentoliikenteen päästöt ja Kioton mekanismit.

 

5) Luonto-Liitto katsoo, että sitova pitkänajan päästövähennystavoite (6§) on laissa keskeisen tärkeä elementti.

 

6) Luonto-Liitto esittää, että pitkän aikavälin tavoitteen (6§) tulisi tuoreen ilmastotieteellisen tiedon valossa olla kunnianhimoisempi kuin -80 % vuoteen 2050 mennessä. Luonto-Liitto katsoo, että päästöjä tulisi vähentää vähintään 95 % vuoteen 2050 mennessä.

 

7) Luonto-Liiton katsoo, että on tärkeää, että lain pitkän aikavälin tavoitetta (6§) voidaan tarkistaa uuden ilmastotieteellisen tiedon pohjalta.

 

8) Luonto-Liitto esittää, että pitkän aikavälin tavoitteen lisäksi (6§) määritellään myös välitavoitteita. Esimerkiksi vuoden 2030 päästövähennystavoitteen tulisi olla 55 – 60 %.

 

9) Luonto-Liitto katsoo, että lakiluonnoksessa on myönteistä se, että ilmastopolitiikan suunnitelmien (7§, 8§ ja 9 §) valmistelussa on yleisölle varattu tilaisuus tutustua suunnitelmiin ja esittää niistä näkemyksensä. Luonto-Liiton mielestä myös suunnitelmien pohjana olevien aineistojen ja laskelmien olisi oltava yleisön nähtävissä.

 

10) Luonto-Liitto esittää, että ilmastolain tarkoittaman ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmän taustalaskelmat ja lähtötiedot pidetään julkisina, avoimen datan periaatetta noudattaen.

 

11) Luonto-Liitto esittää, että ilmastolain toimivaltakysymyksiä vielä selkiytetään ja koordinointivastuu ilmastolaista tulisi kokonaisuudessaan Valtioneuvoston kansliaan. Vaihtoehtoisesti pitkän aikavälin valmistelu ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen (pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma ja sopeutumissuunnitelma) tulisi siirtää ympäristöministeriöön ja keskipitkän aikavälin valmistelu (ilmastopolitiikan suunnitelma) työ- ja elinkeinoministeriöön.

 

12) Luonto-Liitto pitää tärkeänä kirjauksia, jotka liittyvät ajantasaisin ilmastotiedon huomioimiseen ja ilmastopaneelin aseman vakiinnuttamiseen (16§) suomalaisessa ilmastopolitiikassa. Luonto-Liitto esittää, että Suomen ilmastopaneelin voimavaroja lisätään nykyisestä, ja että resursseja suunnataan ensisijaisesti tiedotukseen.

 

 

Luonto-Liitto ry

 

 

 

Toiminnanjohtaja                                      Ympäristökasvatuspäällikkö

Leo Stranius                                             Malva Green

puh. 040 754 7371                                   puh. 044 045 8898

leo.stranius@luontoliitto.fi                      malva.green@luontoliitto.fi

 

« toukokuu 2022 »
toukokuu
matiketopelasu
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Luonto-Liitto Facebookissa

Sll:n logo