Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Ilmastonmuutoksen merkitys tulevaisuudelle on huomioitava lukio-opetuksen uudistuksessa

Ilmastonmuutoksen merkitys tulevaisuudelle on huomioitava lukio-opetuksen uudistuksessa

Luonto-Liitto ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ovat huolestuneita siitä, että ilmastonmuutoksen merkitystä ei ole riittävästi tunnistettu lukio-opetuksen uudistuksen valmistelussa.


 

Opetus ja kulttuuriministeriön selvityksessä ilmastonmuutoksen merkitys lasten ja nuorten tulevaisuudelle ei ole saanut riittävästi painoarvoa. Järjestöjen mukaan ymmärrys ilmastonmuutoksen seurauksista ja torjunnasta tulisi asettaa yhdeksi opetuksen keskeiseksi tavoitteeksi.


 

* * *

LIITE: LAUSUNTO 30.1.2014

 

 

Kati Vähä-Jaakkola                                                           LAUSUNTO

kati.vaha-jaakkola@ymparistokasvatus.fi

Malva Green

malva.green@luontoliitto.fi

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirjaamo

PL 29

00023 Valtioneuvosto

 

Viite: "Tulevaisuuden lukio ─ valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:14"

 

Lukio-opetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmistelevalle työryhmälle

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry ja Luonto-Liitto ry kiittävät lausuntomahdollisuudesta ja lausuvat seuraavaa:

 

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ja Luonto-Liitto esittävät huolensa siitä, että lukio-opetuksen valtakunnallisia tavoitteita laadittaessa ei ole riittävässä määrin tunnistettu ilmastonmuutoksen merkitystä ja vaikutusta lasten ja nuorten tulevaisuuteen.

 

Lukio-opetuksen valtakunnallisissa tavoitteissa tulisi asettaa opetuksen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi ymmärrys ilmastonmuutoksen seurauksista ja merkityksestä sekä valmiudet toimia ympäristövastuullisesti. Nämä ovat välttämättömiä kansalaistaitoja, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen asettaman valtavan haasteen edessä.

 

Myös hallitusohjelmassa sitoudutaan ympäristövastuullisuuden edistämiseen. Kataisen hallitusohjelman 2011─2014 esipuheessa asetetaan tavoitteeksi kehittää Suomesta maailman ympäristötietoisin kansakunta. Lisäksi hallitusohjelmassa sitoudutaan vahvistamaan lasten ja nuorten ympäristökasvatusta sekä kehittämään lasten ja nuorten kuulemista ja osallistumismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä suunnitteluun sekä ympäristöpolitiikan päätöksentekoon.

Esitämme työryhmän luonnokseen seuraavia lisäyksiä:

 

2. Luku: Esityksen tavoitteet ja keskeiset esitykset:

 

- Kokonaiskuvan ja ymmärryksen muodostamisen ilmastonmuutoksesta tulisi olla keskeinen osa lukio-opetusta. Lukio-opetuksen tulisi tuoda ymmärrystä ilmastonmuutoksen seurauksista ja sen hidastamisesta. Tulevaisuuden suurin haaste on ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävän elämäntavan omaksuminen.

 

- Opiskelijoiden tulisi saada ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämät tiedot ja taidot, jotka antavat valmiudet toimia kestävän elämäntavan mukaisesti sekä valmiudet ympäristövaikuttamiseen

 

- Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää yhteiskuntamme muutosta ekososiaalisen sivistyksen arvopohjaan perustuvaksi ja kestävän elämäntavan mukaiseksi.

 

Helsingissä 30.1.2014

 

Kati Vähä-Jaakkola                                                   Leo Stranius

toiminnajohtaja                                                         toiminnanjohtaja                          

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry                      Luonto-Liitto ry

 

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,
« toukokuu 2022 »
toukokuu
matiketopelasu
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Luonto-Liitto Facebookissa

Sll:n logo